Avís legal

Aquesta pàgina web és propietat de l’Associació de Pallassos XaropClown, amb NIF G17882564 i domicili social al carrer de la Rutlla 20-22, 17002 de Girona

Telèfon: 972 092 761

Correu electrònic: info@xaropclown.com

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta web d’acord amb l’establert en la legislació vigent, abstenint-se d’utilitzar-la per a activitats contraries a les lleis, a la moral o usos lesius dels drets i interessos de tercers.

L’accés al lloc web és responsabilitat única dels usuaris i usuàries.

L’accés al lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre l’usuari i l’Associació de Pallassos XaropClown.

Els drets de propietat intelectual sobre tota la informació continguda en aquesta pàgina web és de titularitat de l’Associació de Pallassos XaropClown.

En cas que l’usuari propocioni algun tipus d’informació, les seves dades seran recollides conforme a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 15/1999 dins del marc de la legislació espanyola.