Contactar

SI VOLS CONTACTAR AMB NOSALTRES, ENVIA UN CORREU ELECTRÒNIC A:
info@xaropclown.com.

Totes les dades seran tractades de forma confidencial d’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal. Vostè podrà accedir, rectificar o cancel.lar les seves dades, escrivint una carta o mail a XaropClown en què especifiqui el canvi que hi vol fer.